Vind jouw product hier

Datum DesignXPO Fryslân bekend
30-07-2015

Datum: weekend 10 + 11 oktober 2015
Locatie: De Oude Ambachtsschool (Floris Verster Ateliers) in Leeuwarden.

Na het succes van DesignXPO in Leeuwarden in 2013 - met ruim 1500 bezoekers - wordt een'DesignXPO 2015 ...het nieuwe maken' voorbereid. Sinds 2014 is DesignXPO een samenwerkingsverband tussen Keunstwurk in Fryslân, House of Design Groningen en K&C Drenthe. Keunstwurk organiseert voor 2015 een DesignXPO in Leeuwarden. Dit gebeurt in overleg met House of Design, initiatiefnemer van het oorspronkelijke designevenement. DesignXPO wil in noordelijk verband ontwikkelingen op het vlak van design, ambacht, vakmanschap en duurzaamheid zichtbaar maken en een bijdrage leveren aan economische impulsen voor de kleinschalige (creatieve) maakindustrie. 

img_9044_200 img_9130_200

Maak versus creëer
DesignXPO in Leeuwarden wil twee werelden samenbrengen, de makers en hun fascinatie vanuit techniek en de ontwerpers met hun creativiteit en vormoplossingen. Ze hebben echter een verbindend doel: duurzame middelen, geen verspilling, benutten van nieuwe technieken (zoals 3D printen), aandacht voor zorgvuldigheid en kwaliteit.

img_0298_200 img_0304_200 

Voor wie
Open mind, kennismaken, ontmoeten, passie en lef, maar ook plezier en voldoening zijn de belangrijkste kernbegrippen waarop deze versie van de DesignXPO is gestoeld. Het publiek kan 'nieuwe' makers en ontwerpers ontmoeten om over en weer contacten aan te gaan voor de toekomst.

Programma
Het inhoudelijk programma wordt met partners uitgewerkt. Het wordt aangestuurd op actieve presentaties, ruimte voor publieksparticipatie, ervaren door (mee) te doen en zal bestaan uit:

-  presentaties van makers, hackers, ontwerpers en design;
-  speeddate tussen technisch en creatief georiënteerden;
-  presentaties van kennisinstellingen;
-  speakerscorner met inspiraties en debat.

Partners in de voorbereiding zijn onder andere House of Design; Floris Verster Ateliers; Frack Hackerspace Noord Nederland; Groninger Maker Festival; NHL Frisian Design Factory.

Mee doen? Belangstelling om deel te nemen, aanmelden kan via een mail aan Roelof Koster: r.koster@keunstwurk.nl


<< back

Share |