Vind jouw product hier

Drie Aanbevelingen uit de creatieve industrie voor het regeerakkoord
13-03-2017

De Nederlandse creatieve industrie biedt een nieuw kabinet haar kennis, kunde en creativiteit aan bij het oplossen van grote vraagstukken waarvoor we de komende jaren gesteld worden, zoals de ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie en de keuze voor duurzame energie, het realiseren van één miljoen nieuwe woningen, aanpassing voor krimp in de regio, vormgeven aan veranderingen in zorg en onderwijs en het bestrijden van maatschappelijke tweedeling.

In de brief die vandaag werd verstuurd aan de leiders van de tien grootste politieke partijen, doen de ondertekenaars drie aanbevelingen.

1. Betrek ontwerpers vanaf het eerste begin bij de vraag ‘wat staat ons precies te doen voor het Nederland van morgen’ en formuleer als opdrachtgever en ontwerper sámen de antwoorden.

2. Kies in publieke projecten voor duidelijk zichtbare toegevoegde waarde van ontwerp. Het zijn iconen van het nieuwe Nederland en overtuigend bewijs van onze ontwerpkracht.

3. Zorg dat al het beschikbare talent kan meedingen naar uitdagende opdrachten door innovatieve en toegankelijke aanbestedingen.

Dit appél aan de politiek werd op initiatief van de Rijksbouwmeester en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op 1 maart jongstleden geformuleerd door een brede vertegenwoordiging van de creatieve industrie in de IJ-zaal van De Tolhuistuin in Amsterdam.

Voor de volledige tekst van de brief zie dutchcreativeindustries.nl

Eileen Blackmore scrheef mee aan dit stuk via Creative Council Northern NL.

Het bericht is ondertekend door:
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Syb Groeneveld, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Bart Ahsmann, Click NL
Ben Kuipers, NVTL
Desirée Majoor, Topteam Creatieve Industrie
Elma van Boxel, ZUS
Fred Schoorl, BNA
Gerard Loozekoot, UNStudio
Harry Starren, Federatie Dutch Creative Industrie
Het Nieuwe Instituut
Jann de Waal, Topteam Creatieve Industrie
Jeroen van Erp, Dutch Creative Council
Jules van de Vijver, HKU
Madeleine van Lennep, BNO
Marleen Stikker, Waag Society
Martijn Paulen, Dutch Design Week
Patric Hanselman, MODINT
Peter Everts, Creative Council Northern Netherlands
Richard van der Laken, What Design Can Do
Tim Vermeulen, World Design Event


<< back

Share |