Vind jouw product hier

Eileen Blackmore is facilitator tijdens Workshop Circulaire Economie
24-03-2015

Eileen Blackmore, oprichter van House of Design, is door Urgenda gevraagd als facilitator plaats te nemen in de Workshop Circulaire Economie in Oranjewoud aanstaande donderdag 26 maart.

Uit de analyse in het onderzoek Circulair Fryslân zijn een 5-tal kansrijke thema’s en icoonprojecten naar voren gekomen. Het doel van de werksessie is met elkaar voor elk van deze thema’s concrete invulling te geven. In de werksessies gaan deelnemers, onder leiding van een facilitator, de thema’s behandelen. Haalbaarheid, business case, benodigde middelen en een actieplan worden uitgewerkt.

Nieuwe materialen voor de designers?

De werksessie hebben de volgende thema’s:

CIRCULAIRE landbouw
Circulaire PLASTIC KETEN
Circulair bouwen
Waardevol Water: van slib tot lip
Robuuste landbouw: zilteteelt

groenedaken_512

De hierboven beschreven thema’s en icoonprojecten zijn voorlopige kansen die zijn gedefinieerd naar aanleiding van het onderzoek en de gesprekken met verschillende partijen. Het doel van de workshops is ook om onverwachte nieuwe samenwerkingen te ontdekken. Los van de hierboven beschreven thema’s en icoonprojecten zijn er nog veel meer mogelijke nieuwe circulaire waardeketens te bedenken.

 


<< back

Share |