Vind jouw product hier

House of Design aanjager internationaal educatief 3d print project en congres op Vlieland
15-09-2013

House of Design heeft in opdracht van de Provincie Fryslân een 3D print project bedacht en opgezet speciaal voor kinderen. In het project krijgen ze de mogelijkheid om met 3D printers te werken en spelen, onder begeleiding van meubel- en interieurontwerpers. Het doel is om kinderen te stimuleren om weer maker te worden en om te ontdekken hoe leuk techniek is. 

Van 15 t/m 18 september zit een internationale werkgroep op Vlieland om plannen te smeden om deze vorm als werkmethode op scholen in te zetten. Elk land heeft een vertegenwoordiger van een school en een designcentrum of een ontwerper meegenomen. De deelnemende landen: Nederland, Portugal, Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland.

In juni 2012 heeft House of Design op vraag van de Provincie Fryslân een 3D print project georganiseerd op de lagere school de Trilker te Leeuwarden, in samenwerking met studenten van de TU Delft en enkele members van House of Design. Dit werd in september 2012 op het festival Into The Great Wide Open op Vlieland herhaald, wederom met members van House of Design. In mei 2013 is het 3D print project nog twee keer gehouden: in het Paleis te Groningen en in het Groninger Museum.

Deze projecten waren zo succesvol en het enthousiasme was zo groot, dat we samen met de Provincie Fryslân een vorm hebben bedacht om meerdere kinderen te bereiken. Zo is het idee ontstaan om docenten te instrueren hoe ze dit project in hun scholen kunnen integreren.

Dankzij de samenwerking met diverse landen hebben we er een lifelong learning Comenius project van kunnen maken. De aanvraag werd in februari 2013 ingediend en in juli 2013 hebben we de toekenning gekregen. Het doel van deze samenwerking is om van het werken met een 3D printer een lesmethode te maken en het betrekken van designcentra bij het uitvoeren van de 3D projecten.

Dit project richt zich op meerdere aandachtspunten: 

  • Door met 3D printers te werken komen kinderen in aanraking met het leuke van techniek al voordat ze hun vakkenpakket kiezen.
  • Deze manier van werken stimuleert het ruimtelijk inzicht en abstract vermogen van kinderen.
  • Voor docenten kan het een manier zijn om sneller te herkennen dat een kind aanleg heeft voor techniek.
  • Kinderen komen in aanraking met diverse materialen, onder meer biobased plastic.
  • Doordat de kinderen worden begeleid door meubel- en interieurontwerpers leren ze om eerst iets te bedenken, wat daarna omgezet wordt naar iets driedimensionaals -"je eigen ding". Bij deze vorm van maken wordt het ontwerp niet bepaald door de techniek. 

Het is belangrijk dat ontwerpers bij de 3D print projecten betrokken worden, omdat zij de kennis in huis hebben om te werken met verschillende soorten materialen en technieken. Zij zijn altijd de eersten die met nieuwe materialen of technieken experimenteren. Daarbij hebben ze verstand van duurzaamheid, gebruiksvoorwaarden, voorraad, klantvriendelijkheid en creativiteit. 

Ontwerpers hebben het vermogen om '3D' te denken. Ze kunnen kinderen begeleiden in het creatieve proces, van het maken van een tekening tot het zich kunnen voorstellen hoe het ontwerp er driedimensionaal uit gaat zien.

Links:
Project op De Trilker

Project Into The Great Wide Open

Wil je als school of ontwerper meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via info@houseofdesign.nl


<< back

Share |