Vind jouw product hier

Regio Crafts | De rol die Hodnl Houseofdesign speelt in het project
By: HoDnl pop-up store, 07-01-2014

In veel regio’s van Europa bestaan eeuwenoude ambachten die kenmerkend zijn voor een land of een gebied. Deze ambachten zijn in veel gevallen van belang bij lokaal economische, toeristische en sociale aspecten. Helaas dreigen ambachten langzaam te 
verdwijnen omdat ambachtslieden, qua prijs, niet kunnen concurreren met groothandelaren, tradities en vaardigheden steeds minder worden doorgegeven aan nieuwe generaties, ambachtelijk gemaakte producten steeds moeilijker op de markt komen en de interesse van consumenten in ambachten steeds minder wordt.

Het internationale project Regio Crafts gaat de problematiek tegen die we in Europa zien bij de uitvoering en de ontwikkeling van ambachten. Door Design en Ambacht aan elkaar te koppelen wil Regio Crafts het imago, de economische positie en het belang van ambachten belichten. 

Hodnl Houseofdesign is in dit project uitgenodigd als partner om design te betrekken. Tijdens de eerste bijeenkomst is de eerste Craft Design Pressure Cooker georganiseerd door House of Design in december 2012 in Veenhuizen. Hierin werden ontwerpers en ambachtslieden uit Europese de landen Spanje, Portugal, Letland, Bulgarije en Griekenland aan elkaar gekoppeld.
De eerste bijeenkomst in Veenhuizen is vastgelegd in de film ‘Pressure Cooker: Crafts & Design within project "Regio-Crafts"’. Bekijk hem via:http://www.regiocrafts.eu/index.php/news-and-events/news

Afgelopen jaar is het gezelschap opnieuw bij elkaar gekomen in Portugal en Bulgarije om uit te wisswelen hoe de opleidingen zijn georganiseerd op het gebied van ambacht en design.

De volgende bijeenkomst is in maart 2014, dan zijn we in Griekenland om te onderzoeken hoe we de prototypen die gemaakt zijn gaan vermarkten. '

Je kunt het project ondersteunen door Regio-Crafts te volgen op Facebook 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Fryslân, Eropean Union en Interreg IVC

 

regio_crafts_512


<< back

Tags used:


Share |