Vind jouw product hier

Project:

01/04 2014 - 02/03 2014

Designcafé #7 | Kennisdeling

3D printen met keramiek

Op dinsdag 1 en woensdag 2 april kon men deelnemen aan het Designcafé | 3D printen met keramiek in de Blokhuispoort in Leeuwarden. 

Jonathan Keep gaf invulling aan dit designcafé. De Engelse ontwerper heeft een 3D print-methode ontwikkeld. Met een voorliefde voor verborgen numerieke codes die we tegenkomen in de natuur, heeft Keep een computercode gemaakt die vorm geeft aan de ontwerpen. “I grow my pots in the computer” meer info?

Naast zijn specialisme is Jonathan Keep betrokken bij het Comenius, Life Long Learning System project waar House of Design als initiator en partner aan werkt. In dit project werken scholen en designers uit Engeland, Nederland, Zweden en Duitsland samen om leraren op te leiden in het onderwijzen in 3D denken en 3D printen. 

ceramic-delta-3d-printer-5_512


Hearst se de skriezen skriemeReindrippen dûnsje pikefel op ’e dyk (bron: Nynke Laverman / Tsjêbbe Hettinga)


Fotoverslag:

2014-04-01_14.16.36_512 
Jonathan Keep

2014-04-01_15.34.32_512
Demonstratie 3D printen met keramiek

2014-04-01_17.09.40_512 2014-04-01_17.19.09_512
Zelf werken met 3D printer

2014-04-02_12.41.57-1_512
Overhandiging aan van 3D-geprintte vaas aan Jannewietske de Vries (gedeputeerde Provincie Friesland)

 << overview

Share |