Vind jouw product hier

Project:

08/10 2013 - 08/10 2013

Ontwerpers en Wetterboeren - Research & Development

Friesland heeft een veen-weide problematiek. Aangezien die problematiek al een tijdje speelt is daarover een visie geformuleerd door ecoloog Eddy Wymenga. Een inspirerend beeld over de manier waarop we tot een nieuwe manier van 'boeren' kunnen komen in gebieden waarvan we weten dat we niet tot in de eeuwigheid water kunnen blijven wegpompen.

Klaas Sietse Spoelstra van Nijsicht heeft House of Design betrokken in het project Wetterboeren. Dit project is in Friesland opgezet om de daling van de bodem in veenweide-gebieden niet tegen te gaan maar juist te zien als nieuwe kans. House of Design heeft voor dit project een Design Pressure Cooker georganiseerd. Waarbij de provincie Fryslân samen met professionele ontwerpers en ecologen hebben nagedacht over het omzetten van deze problematiek naar nieuwe kansen.

img_8946_512

img_8931_512

img_8928_512   

Boeiende vraag! Welke producten of diensten kunnen uit de Fryske wetlands komen?

Eddy Wijmenga en Auke Vogelzang (wetterskip Fryslân) hebben binnen de Design Pressure Cooker als vrager plaatsgenomen. Samen met de ontwerpers, Steven Krol van Zinniger, Lambert Kamps, Sibe-Jan Kramer en Simone Vermaning schoven Johan Medenblik (provincie Fryslân) en Oege Hiddema (project Wetterwâlden) aan om zowel vrager als medebedenker te zijn.

Deze club professionals is gezamenlijk het land op gegaan. Ze hebben ter plekke gezien welk materiaal beschikbaar is. Wat er momenteel verbouwd wordt en wat er in de toekomst verbouwd kan worden. Hoe is de bevolking en wat is kenmerkend voor de streek?  Welke oplossingen bieden deze veen-weiden voor de ontwikkeling van producten, voedsel, recreatie, decoratie en het ‘boeren’.

Als een sloot gehekkeld (gemaaid en schoongemaakt) wordt, wat komt daar dan uit en welke producten kunnen we daarmee ontwikkelen? Is het misschien toepasbaar bij verbouwing van andere gewassen? Kunnen we er verpakkingsmateriaal van ontwikkelen? Als het land straks onder water staat, kunnen we er dan riet op verbouwen? En kunnen de sigaren van dit riet misschien gebruikt worden in de textielindustrie? Hoe geweldig zou het zijn als de afvalresten van de ene boer juist een meerwaarde zijn voor een buurboer? Zijn daar mogelijkheden in?

We zien de hele dag petten van hoofd verwisselen. De productvormgever is heel erg geïnteresseerd is in de beschikbare materialen en de ecoloog denkt meteen in producten. Dat verwacht je van te voren niet! Dit versterkt elkaar enorm en de ideeën die tijdens deze eerste bijeenkomst boven tafel komen zijn vruchtbaar en bieden veel kansen voor in de toekomst.

Een Design Pressure Cooker laat professionals met verschillende achtergronden met elkaar sparren, praten, ontwerpen, discussiëren en ontwikkelen. De ene keer ligt er aan het einde van de dag een productidee klaar, een ander keer wordt er een interieurontwerp voor een kantoor ontwikkeld en in dit geval zijn de eerste ideeën voor een grootschalig  project geformuleerd.

Een volgende bijeenkomst staat gepland in mei 2014. Een prachtig project om bij betrokken te zijn vinden wij!

img_8985_512<< overview

Share |