Vind jouw product hier

Project:

16/10 2016 - 30/09 2017

We gaan het meemaken in De Marne

In de regio is veel materiaal, kennis en talent aanwezig. Is het wel nodig dat we zo veel importeren? Kunnen we de grondstoffen niet zelf verbouwen? Kunnen we de materialen en producten niet zelf maken? Met mensen die nog weten hoe je dat vroeger deed én met hen die kunnen spelen met het nieuwe digitale gereedschap. Dan kunnen we in de regio blijven wonen en werken met materialen waarmee we onze huizen, bedrijven en scholen kunnen inrichten. En wanneer we de spullen niet meer nodig hebben, kunnen ze worden hergebruikt of weer de grond in.

House of Design start in september met het project ‘We gaan het meemaken’. We onderzoeken de mogelijkheden van lokale gewassen, materialen, kennis, talent en vraag, om te komen tot lokale duurzame productieketens voor de regio. We koppelen de lokale maakindustrie aan 21e eeuw vaardigheden als digitale fabricage, waardoor we tot nieuwe inzichten en innovatie komen. Jongeren inspireren we met deze nieuwe technieken, door ze te laten ontdekken hoe deze een rol kunnen spelen in hun eigen toekomst in de regio.

Wat kun je van ons verwachten de komende maanden?
– onderzoek naar mogelijkheden van gewas/afval met ontwerpers en boeren
- aansluitend een expositie – 3D denken en doen sessies op scholen
– over het werken, wonen en recreëren in de regio in de toekomst
– workshop jongeren en ondernemen – start-ups in nieuwe productieketens
– waardeketengesprekken waarbij we de verschillende schakels in de keten verbinden
– onderzoek door studenten van de Hanzehogeschool – Human Technology
…. en meer!

De Maakplaats
Al deze activiteiten komen samen in de Maakplaats. Een proeftuin waar we elkaar ontmoeten en waar jong en oud werkt aan nieuwe duurzame productieketens met lokale gewassen en nieuwe technieken als de 3D printer. De Maakplaats is een pop-up plek in de regio, de locatie zal wisselen. Je kunt ons altijd digitaal bereiken en volgen! Houdt ons blog in de gaten voor updates.

Maak het mee!
We zoeken denkers en doeners uit de regio; boeren, ondernemers, scholieren, docenten, makers, ontwerpers, ambachtslieden en anderen! 
> Volg ons blog: wegaanhetmeemaken.tumblr.com

‘We gaan het meemaken’ is een project van House of Design. De open dag op het bedrijvenpark organiseren we samen met Gemeente De Marne. Het project wordt financieel gesteund door Gemeente De Marne, Provincie Groningen en Loket Leefbaarheid Groningen.

Start in Ulrum

Inloop vanaf 15.00 uur met presentaties van scholieren uit Ulrum en Zoutkamp. Zij krijgen die dag een workshop 3D denken en doen, waarbij we ze vragen na te denken over hun toekomst in de regio en hoe nieuwe technieken als digitale fabricage daar een rol in kan spelen. 

Om 16.00 uur opening van burgemeester Koos Wiersma en Eileen Blackmore van House of Design. 
Vervolgens vertellen kenners als Theo Mulder van MulderAGRO over de verdienmodellen voor boeren binnen de Biobased Economy en behoud van een gezonde aarde, Simone Vermaning van Studio Tjeerd Veenhoven laat de mogelijkheden van natuurlijk- of restmaterialen zien, Tobias Strating van Symbioshape weet alles van 3D printen en Rudy Folkersma van GreenPAC vertelt over zijn onderzoek naar natuurlijke vezels en filament (materiaal voor in de 3D printer). 

Daarnaast worden er verschillende 3D print methodes getoond door Renger Bootsma en Nou & Herkauw, Peter Bucher van De Jonge Onderzoekers en Xiriton toont nieuwe producten van olifantsgras.
De gemeente De Marne verstrekt informatie over het bedrijvenpark.

de-marne

Verslag

vrijdag 23 september aftrap in Ulrum

Goede gesprekken en presentaties voor een divers en geïnteresseerd publiek - het was een geslaagde dag! We hebben gemerkt dat het onderwerp leeft bij beleidsmakers, ondernemers, docenten, scholieren en ontwerpers:

- De dochter van een visser zag mogelijkheden voor de 3d printer op de boot om onderdelen te printen. 
- De kinderen hebben mooie tekeningen gemaakt van een school van de toekomst.
- Er wordt gekeken naar een toepassing van olifantsgras voor fietspaden bij het LauwersmeergebiedF met Fank Bucher van Xiriton.
- De sprekers hadden aansprekende verhalen en voorbeelden voor het publiek, waardoor het idee ging leven.
- Theo Mulder sloot het passend af met het verhaal over gezonde grond en hoe belangrijk een duurzame keten hiervoor is.

Nu willen we door met dit positieve gevoel. We hebben al meerdere vervolgafspraken gemaakt. Heel fijn!

Zie ons blog: wegaanhetmeemaken.tumblr.com voor foto's en meer..

tumblr_oeiyqlrmss1ve4w3bo10_1280_512_01

Materiaalonderzoek met ontwerpers

Vijf ontwerpers werken de komende maanden met lokale gewassen en/of afval of restmateriaal om te komen tot nieuwe toepassingen of producten. De ontwerpers die meedoen zijn: Volken de Vlas, Gerard de Hoop, Simone Vermaning, Melle Koot en Paul Bloemers.

Je leest meer over de ontwerpers en hun onderzoek op wegaanhetmeemaken.tumblr.com

3D workshop met het Hogeland College

In januari en februari 2017 geven we workshops op het Hogeland College in Wehe den Hoorn. Eerst aan de docenten en dan aan de scholieren.<< overview

Share |