Vind jouw product hier

Spotlight:

21/10 - 28/10 2014

Het Nieuwe Instituut | Onderzoeksproject Natuur & Ruimtelijk ontwerp

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt Het Nieuwe Instituut aan twee onderzoeksprojecten naar een nieuwe omgang met de natuur, waarmee tegelijkertijd de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s wordt verbeterd. Water & Stedenbouw en Natuur & Ruimtelijk ontwerp. 

Natuur & Ruimtelijk ontwerp
Door de wereldwijde verstedelijking van de afgelopen decennia, lijkt de mens zich steeds verder te verwijderen van de natuur. Tegelijkertijd is de mens onverminderd afhankelijk van diezelfde natuur voor zijn primaire levensbehoeften. Veel grote steden ontwikkelen zich in de vruchtbare en waterrijke gebieden van de delta’s. De voorziening van energie, water en voedsel komt hierdoor in de verdrukking, tenzij een beter verband tussen 'de natuur' en de door mensen georganiseerde systemen wordt gecreëerd. 

Het project Natuur & Ruimtelijk ontwerp werpt licht op het werk van een groeiende groep ruimtelijk ontwerpers die op nieuwe manieren natuurlijke processen in hun ontwerpen integreren. Deze ontwikkeling op het raakvlak van biologie en ontwerp creëert nieuwe esthetische mogelijkheden en biedt bovendien doeltreffende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Aan de hand van tien voorbeeldprojecten wordt de biologische ontwerppraktijk in kaart gebracht en op toepasbaarheid onderzocht. De projecten variëren van het oogsten van zonne-energie door de integratie van microalgen in gevels, tot een alternatief ontwerp voor de waddendijken, waarbij de uitbreiding van natuurlijke kwelders een bijdrage levert aan zowel dijkversterking als natuurontwikkeling. De kennis van ecologen, architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten wordt in dit onderzoek bijeengebracht. De praktijkvoorbeelden van deze zogeheten ‘natuur-inclusieve ontwerppraktijk’ zullen in een online dossier worden verzameld. Door het vergroten van de kennis wil Het Nieuwe Instituut deze discipline overstijgende ontwerppraktijk versterken en stimuleren. Lees meer
Share |