Vind jouw product hier

Spotlight:

30/11 - 02/12 2015

Klimaattop van start

De plannen moeten er voor zorgen dat de uitstoot van koolstofdioxide, of CO2, wordt ingeperkt. CO2 is medeverantwoordelijk voor het broeikaseffect waardoor de aarde opwarmt. Volgens wetenschappers heeft dit heftige weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, grote regenbuien of tyfoons, tot gevolg. Ook smelt het poolijs waardoor de zeespiegel stijgt. Het belangrijkste doel is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

"We hebben inmiddels nog maar één generatie de tijd, onze generatie, om de volledige omslag naar een duurzame energievoorziening te maken", waren de eveneens niet bemoedigende woorden van PvdA-leider Samsom dinsdagavond in de Kamer. Maar, zo voegde hij eraan toe: "er was nog nooit op aarde een generatie zo rijk, zo slim, zo gezond en met zo veel als wij."

Innovatie en optimisme. Of Nederland daarmee kan bijdragen om één van de belangrijkste vraagstukken van deze eeuw te beantwoorden, zal moeten blijken. Staatssecretaris Sharon Dijksma waakt in ieder geval voor vrijblijvendheid. "Het uiteindelijke akkoord in Parijs moet juridisch bindend zijn voor iedereen."

Het kabinet krijgt in ieder geval de kans te laten zien of Nederland de vindingrijkheid waar de Oeso van spreekt nog bezit. Want enkele weken na de klimaattop is Nederland voor zes maanden voorzitter van de Europese Unie.

Lees meer op nu.nl
Share |